Ex Dividend Date

Barratt Developments

Website: Barratt Developments
Index: FTSE 100
EPIC: BDEV
Sector: Household Goods & Home Construction
Subsector: Home Construction

Barratt Developments Dividend History

Ex Dividend DatePayment DateTypeAmountCurrency
10/23/201311/20/2013Final2.50pGBP
4/16/20145/20/2014Interim3.20pGBP
10/30/201411/20/2014Final7.10pGBP
4/23/20155/20/2015Interim4.80pGBP
10/29/201511/20/2015Special10.00pGBP
10/29/201511/20/2015Final10.30pGBP
4/28/20165/20/2016Interim6.00pGBP
10/27/201611/21/2016Special12.40pGBP
10/27/201611/21/2016Final12.30pGBP
4/20/20175/19/2017Interim7.30pGBP
10/26/201711/20/2017Special17.30pGBP
10/26/201711/20/2017Final17.10pGBP
4/19/20185/18/2018Interim8.60pGBP
10/11/201811/6/2018Special17.30pGBP
10/11/201811/6/2018Final17.90pGBP
4/11/20195/7/2019Interim9.60pGBP
10/10/201911/5/2019Special17.30pGBP
10/10/201911/5/2019Final19.50pGBP
4/16/20205/11/2020Interim9.80pGBP