Ex Dividend Date

Imperial Tobacco Group

Website: Imperial Tobacco Group
Index: FTSE 100
EPIC: IMT
Sector: Tobacco
Subsector: Tobacco

Imperial Tobacco Group Dividend History

Ex Dividend DatePayment DateTypeAmountCurrency
17/07/201316/08/2013Interim35.20pGBP
15/01/201417/02/2014Final81.20pGBP
16/07/201419/08/2014Interim38.80pGBP
15/01/201517/02/2015Final89.30pGBP
28/05/201530/06/20151st Interim21.40pGBP
27/08/201530/09/20152nd Interim21.40pGBP
19/11/201531/12/20153rd Interim49.10pGBP
04/02/201631/03/2016Final49.10pGBP
19/05/201630/06/20161st Interim23.50pGBP
18/08/201630/09/20162nd Interim23.50pGBP
17/11/201630/12/20163rd Interim54.10pGBP
16/02/201731/03/2017Final54.10pGBP
18/05/201730/06/20171st Interim25.85pGBP
17/08/201729/09/20172nd Interim25.85pGBP
16/11/201729/12/20173rd Interim59.51pGBP
22/02/201829/03/2018Final59.51pGBP