Ex Dividend Date

Imperial Tobacco Group

Website: Imperial Tobacco Group
Index: FTSE 100
EPIC: IMT
Sector: Tobacco
Subsector: Tobacco

Imperial Tobacco Group Dividend History

Ex Dividend DatePayment DateTypeAmountCurrency
7/17/20138/16/2013Interim35.20pGBP
1/15/20142/17/2014Final81.20pGBP
7/16/20148/19/2014Interim38.80pGBP
1/15/20152/17/2015Final89.30pGBP
5/28/20156/30/20151st Interim21.40pGBP
8/27/20159/30/20152nd Interim21.40pGBP
11/19/201512/31/20153rd Interim49.10pGBP
2/4/20163/31/2016Final49.10pGBP
5/19/20166/30/20161st Interim23.50pGBP
8/18/20169/30/20162nd Interim23.50pGBP
11/17/201612/30/20163rd Interim54.10pGBP
2/16/20173/31/2017Final54.10pGBP
5/18/20176/30/20171st Interim25.85pGBP
8/17/20179/29/20172nd Interim25.85pGBP
11/16/201712/29/20173rd Interim59.51pGBP
2/22/20183/29/2018Final59.51pGBP